Domovská stránka MLC
 
Software


Specializace společnosti

Firma MLC se v oblasti software orientuje na produktovou řadu IBM Domino/Notes - DB2, včetně vazeb na spolusouvisející systémy (např. B2B & B2C systémy, jiné relační databáze, systémy na správu dokumentů, workflow, ekonomické a finanční aplikace) a prostředí (včetně intranetu či internetu).

V této oblasti je schopna pokrýt všechny fáze vývoje projektů, založených na této technologii:

Zpracování projektu nasazení
Dodávku software
Instalace a konfigurace
Zaškolení uživatelů, správců systému a vývojových pracovníků
Analýzu aplikačních databází
Vlastní vývoj těchto aplikací
Nasazení databází a jejich provozní podporu
Dlouhodobou podporu administrace systému

V případě požadavků ze strany zákazníků, je schopna poskytnout komplexní outsourcing v oblasti administrace systému.

Firma MLC preferuje projekty založené na dlouhodobé spolupráci a oboustranné vyváženosti, přičemž se snaží vždy o dosažení vysoké kvality v rámci efektivně vynaložených prostředků.

Hlavní cíle realizovaných projektů

Vzhledem k obecné rostoucí závislosti podnikatelských subjektů na informačních technologiích vstupují při současném velkém tlaku na snižování nákladů do popředí zájmu těchto společností cíle, které byly vždy v centru pozornosti společnosti MLC:

Dosažení efektivnosti využívání aplikací, snížení režijních a ztrátových časů
Zvýšení vzájemné aplikační konzistence a snížení operativních nákladů na jejich provoz
Automatizace informačního toku v rámci distribuovaného prostředí
Návratnosti vynaložených prostředků zvýšením produktivity práce uživatelů

Prohlédněte si


MLC ® 2003 - 2024, All Rights Reserved